Middelfart Billedskole den kreative skole på vestfyn
Middelfart Billedskole

tegning • maleri • keramik • grafik • design • ideudvikling • skulptur • croquis • manga • animation • galleribesøg

 

Foreningen

 
 

Billedskolen og forsikring»


Ansvarsforsikring

Ligesom voksne kan børn blive pålagt at betale erstatning for de skader, de forvolder på andre mennesker eller deres ting. Den skadelidte kan kræve erstatning, hvis barnet har handlet mere uforsigtigt, end fornuftige børn på samme alder normalt ville have gjort. Hvis en af skolens elever med vilje eller ved grov uagtsomhed ødelægger ting eller udleverede undervisningsmaterialer vil regningen blive sendt til forældrene. Har eleven forårsaget skade på andre børn eller deres ting, vil der kunne kræves erstatning.

Børneulykkesforsikring

Forældre til børn og unge opfordres til selv at tegne en ulykkesforsikring for barnet eller den unge, da billedskolen ikke har en ulykkesforsikring.
Uden en ulykkesforsikring vil hændelige uheld med briller, legeme eller tænder ikke være dækket.

Læs mere om reglerne for forsikring via nedenstående links. http://www.forsikringogpension.dk/Documents/Webpjecer/Skolen_og_forsikring.pdf

Billedskolens ansvar Hvis et barn kommer til skade og Billedskolens undervisere eller andre ansat af Billedskolen er ansvarlig for manglende opsyn eller instruktion, kan skaden være omfattet af Billedskolens erhvervsansvars forsikring. Skaden vil i givet fald blive behandlet af vores forsikringsselskab, der tager stilling til om Billedskolen har et erstatningsansvar.
Copyright © 2022-2023 * Middelfart Billedskole * Assensvej 177, 5500 Middelfart * E-mail: maja@middelfart-billedskole.dk
Læs omcookies og om persondata

Valid XHTML 1.0 Transitional