tegning • maleri • keramik • grafik • design • ideudvikling • skulptur • croquis • animation • galleribesøg

 

Foreningen

 
 

Persondata


Hent Persondata politikken i pdf format

Middelfart den 10. juni 2018
PERSONDATAPOLITIK Middelfart Billedskole

1. GENERELT
1.1 Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger fra medlemmerne.
1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som medlemmer afgiver til os.
1.3 Foreningen Middelfart Billedskole er dataansvarlig for medlemmernes personoplysninger.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
2.1 Når du melder dig ind i foreningen, bliver du bedt om at oplyse navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnr., køn.
2.1.1 Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet, samt for at varetage foreningens interesse i at kunne sende nyhedsbreve.
2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.
2.2. hvis du er underviser på Billedskolen bliver du bedt om at oplyse navn, adresse, cpr.nr. , e-mailadresse, telefon nummer og kontonummer. Der indhentes børneattest.
2.2.1 Formålet er at kunne administrere din løn og indberette til myndigheder, overfører løn til din konto og leve op til kommunens regler om frivillige foreninger.

DINE RETTIGHEDER
3.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

3.2 Indsigtsretten
3.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
3.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Som medlem kan du logge ind i medlemssystemet Club Commander og se dine oplysninger. Du kan her også rette i dine oplysninger.

3.3 Retten til berigtigelse
3.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til skoleleder Birgit Mau, så oplysningerne kan blive korrigeret.

3.4 Retten til sletning
3.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx e-mailadresse, eller hvis du melder dig ud, og vi ikke har noget retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.
I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

3.5 Retten til at tilbagekalde samtykke
3.5.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os. Ved at melde dig ud af foreningen.

3.6 Retten til at klage
3.6.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

4. SLETNING AF PERSONDATA
4.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit medlemskab jfr. pkt. 2.1 vil som udgangspunkt blive slettes efter 5 år efter det kalenderår, hvori du sidst har været medlem. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav. Da foreningen modtager tilskud på baggrund af hvem der er medlem og deres alder, gemmes medlemsoplysningerne i 5 år.

5. SIKKERHED
5.1 Vi har gennemført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges, ved at bruge Club Commander til at opbevarer medlemsoplysninger og Mail Chimp til medlemslister i forbindelse med nyhedsbreve.
5.2 Underviserne har adgang til Medlemslister i Club Commander. Formålet er at de kan kontakte medlemmer på deres hold.
Underviserne har pligt at til have passende sikkerhedsforanstaltninger mod at uvedkommende får kendskab til eller misbruger persondata, og må ikke gemme persondata på deres private PC'er.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.


6.0 Hjemmesiden Fra den 25. september 2022 bruges ikke længere google analytics på vores hjemmesideCopyright © 2024-2025 * Middelfart Billedskole * Assensvej 177, 5500 Middelfart * E-mail: skoleleder@middelfart-billedskole.dk
Læs omcookies og om persondata

Valid XHTML 1.0 Transitional